1. Доволни ли сте от изпълнението на Вашата заявка за сервизна услуга?
2. Доволни ли сте от контакта със сервизния екип и ръководството му?
3. Доволни ли сте от техническа компетентност на сервизните специалисти, изпълнили услугата?
4. Доволни ли сте от организацията и срокове на планирането?
5. Доволни ли сте от нашата реакция?
6. Доволни ли сте от продължителността на интервенцията.
7. Доволни ли сте от качество на интервенцията.
8. Доволни ли сте от поведението и представянето на сервизния/те техник/ци.
9. Доволни ли сте от обратната връзка?
10. Доволни ли сте от качеството на информацията, съдържаща се в ремонтния протокол/доклада?
11. Доволни ли сте от съвети и препоръки, направени в ремонтния протокол/доклада?
12. Доволни ли сте от качеството на общуването с нас?
13. Доволни ли сте от отношението ни при общуването с Вас?
14. Доволни ли сте от изпълнението на нашите ангажименти?
15. Бихте ли ни препоръчали на Ваши партньори?
Помните ли името/имената на сервизните специалисти, извършили услугата?