Сервиз

Алки-Л ЕООД извършва гранционно, извънгаранционно сервизно обслужване и ремонти на машини Либхер в цялата страна, чрез специализирано звено на фирмата. Мобилните сервизни екипи разполагат със специализирана електронна апаратура и софтуер, подвижна техника и пълен набот от инструменти необходими за диагностика и ремонт на машините Либхер. Всички служители се изпращат на ежегодни обучения в заводите на Либхер за повишаване на квалификацията и запознаване с последните нововъведения в машините и методите за диагностика.АВАРИЕН ТЕЛЕФОН
ЗЕМЕКОПНА ТЕХНИКА
МОБИЛНИ КРАНОВЕ
в работно време
0882 621 412
след работно време и почивни дни
0882 988 899


За да ползвате услугите на сервиза е необходима писмена заявка, в която да са вписани данните включени в нашата бланка, както и телефон за връзка. Бланката може да бъде изпратена по факс или е-мейл. За заявката си ще получите потвърждание от нас.

Изтегляне на бланка за сервиз

При периодичните технически обслужвания се влагат само оригинални консумативи и смазочни материали със спецификации съгласно инструкциите за експлоатация на завода производител.

Либхер предлага основен ремонт на възли и агрегати в завода производител със съответните гаранционни срокове, като Алки-Л извършва демонтаж, транспорт от и до клиента, последващ монтаж и изпитания на машината.

За да бъде избегнат излишен престой на машините се препоръчват периодични маслени анализи на възлите и агрегатите, което дава информация за тяхното състояние без да се налага разглобяването им. Лабораторните анализи се извършват в рамките на 2-3 работни дни, в специализирана лаборатория в Германия с последващ пълен доклад за състоянието на маслото и евентуално повишено съдържание на външни частици, маркер за бъдеща авария.

Онлайн бланка за сервиз
Контакти

Лица за контакт от отдел сервиз:

Координатор сервиз за земекопна техника и мобилни кранове:

Геновева Стефанова –
директен тел: 02 452 14 12; 0882 621 412
мобилен тел: 0888 926 447

Координатор сервиз за кулокранове:

Валентин Димитров –
директен тел.: 02 452 24 03; 0882 621 403
мобилен тел.: 0885 663 437

Вашето мнение е важно за нас

Тук можете да споделите за удовлетвореността си от нашата работа.
Резервни части
Машини под наем
Полезна информация