За Алки-Л ЕООД

Фирма Алки-Л Е ООД , с управител Красимира Цанева, е основана през 1997 година и е изключителен представител на Liebherr за България за цялата гама строителна, земекопна,специализирана и минна техника. Алки-Л ЕООД разполага с офис, складова и сервизна база в София, като и сервизна база в гр. Бургас. Алки-Л организира доставката на оригинални резервни части за всички машини Liebherr, на територията на Република България. Гаранционно и извън гаранционно обслужване на техниката се извършва,както в сервизните бази, така и на местонахождението й от специализирано сервизно звено. Сервизните инженери на Алки-Л ЕООД, разделени в десет екипа, раполагат с автомобили с висока проходимост, съоръжени с необходимата специализирана апаратура за диагностика и ремонт.


Кой работи за Вас


Отдел Продажби

Боян
Панайотов
Земекопна техника
Валентин
Димитров
Кулокранове
Владимир
Даскалов
Мобилни кранове
Николай
Теодосиев
Бетонова техника
Христо
Проданов


Отдел Резервни части

Инна
Георгиева
Бетонова техника
Мила
Станкова
Земекопна техника
Наталия
Ненчева
Кранова техника


Отдел Сервиз

Геновева
Стефанова
Координатор сервиз
Иван
Кънчев
Мениджър сервиз


Сервиз – София

Александър
Цаков
Инжeнер замекопна техника
Даниел
Кършев
Инжeнер земекопна техника
Пламен
Димитров
Инжeнер земекопна техника
Рилко
Ангелов
Инжeнер земекопна техника
Румен
Асенов
Земекопна техника
Владимир
Данчев
Земекопна и кранова техника
Сотир
Андреев
Инжeнер земекопна техника
Христо
Петков
Инжeнер земекопна техника
Иван
Дерменджиев
Инжeнер земекопна техника


Сервиз – Кранова техника

Владимир
Тонев
Инжeнер
Кирил
Кирилов
Инжeнер
Марин
Пеев
Инжeнер
Николай
Цеков
Инжeнер
Илиан
Георгиев
Инжeнер
Станислав
Хаджиев
Инжeнер


Сервиз – Панагюрище

Иван
Станчев
Инжeнер земекопна техника
Георги
Шопов
Инжeнер земекопна техника
Николай
Даскалов
Инжeнер земекопна техника
Петко
Кацарев
Земекопна техника
Цецо
Петров
Инжeнер земекопна техника


Сервиз – Бургас

Иван
Терзиев
Земекопна техника, мобилни кранове
Атанас
Каишев
Земекопна техника, мобилни кранове
Мартин
Великов
Земекопна техника, мобилни кранове

Профил на компанията


Алки-Л ЕООД
Liebherr
Dieseko Group