LIEBHER
БЪРЗИ ВРЪЗКИ:
НОВИНИ
ОФЕРТИ

За Алки-Л ЕООД

Фирма Алки-Л Е ООД , с управител г-жа Красимира Цанева, е основана през 1997 година и е изключителен представител на Liebherr за България за цялата гама строителна, земекопна и минна техника. Алки-Л ЕООД разполага с офис, складова и сервизна база в София, като предстои изграждането на такава и в гр. Бургас. Фирмата организира доставката на оригинални резервни части за всички машини Liebherr, независимо от годината на производство. Гаранционно и извън гаранционно обслужване на техниката се извършва най-често на местонахождението й от специализирано сервизно звено. Сервизните инженери на Алки-Л ЕООД, разделени в десет екипа, раполагат с автомобили с висока проходимост, съоръжени с необходимата специализирана апаратура за диагностика и ремонт.

Кой работи за Вас

Отдел Продажби

Боян
Панайотов

Земекопна техника

Владимир
Даскалов

Мобилни кранове

Валентин
Димитров

Кулокранове

Николай
Теодосиев

Бетонова Техника

Христо
Проданов

Отдел Резервни части

Инна
Георгиева

Бетонова техника

Мила
Станкова

Земекопна техника

Наталия
Ненчева

Кранова техника

Христо
Проданов

Сервиз

Геновева
Стефанова

Координатор сервиз

Иван
Кънчев

Мениджър Сервиз

Сервиз София

Александър
Цеков

Александър
Цеков

Владимир
Данчев

Даниел
Кършев

Иван
Дерменджиев

Иван
Кънчев

Мениджър Сервиз

Пламен
Димитров

Рилко
Ангелов

Сотир
Андреев

Сервиз Панагюрище

Георги
Шопов

Иван
Станчев

Николай
Даскалов

Петко
Кацарев

Цецо
Петров

Сервиз Бургас

Атанас
Каишев

Александър
Цеков

Иван
Терзиев

Мартин
Великов

Иван
Дерменджиев

Иван
Кънчев

Мениджър Сервиз

Пламен
Димитров

Рилко
Ангелов

Сотир
Андреев

Христо
Петков