LIEBHER

СЕРВИЗ

Алки-Л ЕООД извършва гаранционно, извънгаранционно сервизно обслужване и ремонти на машини Либхер в цялата страна, чрез специализирано звено на фирмата. Мобилните сервизни екипи разполагат със специализирана електронна апаратура и софтуер, подвижна техника и пълен набор от инструменти необходими за диагностика и ремонт на машините Либхер. Всички служители се изпращат на ежегодни обучения в заводите на Либхер за повишаване на квалификацията и запознаване с последните нововъведения в машините и методите за диагностика.

АВАРИЕН ТЕЛЕФОН
ЗЕМЕКОПНА ТЕХИКА
МОБИЛНИ КРАНОВЕ
в работно време
след работно време и почивни дни

Онлайн заявка за сервиз

За да ползвате услугите на сервиза е необходима писмена заявка, в която да са вписани данните включени в нашата бланка, както и телефон за връзка. За заявката си ще получите потвърждение от нас.

Контакти

Лица за контакт от отдел сервиз:

Kоординатор сервиз за земекопна техника и мобилни кранове:

Геновева Стефанова
директен тел: 02 452 14 12; 0882 621 412
мобилен тел: 0888 926 447

Координатор сервиз за кулокранове:

Валентин Димитров
директен тел: 02 452 24 03; 0882 621 403
мобилен тел: 0885 663 437

Полезна информация

При периодичните технически обслужвания се влагат само оригинални консумативи и смазочни материали със спецификации съгласно инструкциите за експлоатация на завода производител.

Либхер предлага ремонт на възли и агрегати в завода производител със съответните гаранционни срокове, като Алки-Л извършва демонтаж, транспорт от и до клиента, последващ монтаж и изпитания на машината.

За да бъде избегнат излишен престой на машините се препоръчват периодични маслени анализи на възлите и агрегатите, което дава информация за тяхното състояние без да се налага разглобяването им. Лабораторните анализи се извършват в рамките на 2-3 работни дни, в специализирана лаборатория в Германия с последващ пълен доклад за състоянието на маслото и евентуално повишено съдържание на външни частици, маркер за бъдеща авария.

За клиенти, сключили сервизни договори, Алки-Л ЕООД предлага преференциални цени за техническите обслужвания.