LIEBHER

Betomix 3.0

Количество произвеждан бетон: 120 м³/ч
Смесител тип: DW / RIM
Големина на смесител: 3.0 м³