LIEBHER

LIEBHERR 65 К.1

Максимална височина до куката: 34,60 м;
Максимален работен обхват на стрелата: 43,00 м;
Максимален товароподем: 4 500 кг;
Товароподем на върха на стрелата: 1 350 кг;