LIEBHER

LTB 12 RO/GL

Бетоновоз с транспортна лента
Обхват: 11.5 м
Мощност: 70 м³/ч