LIEBHER

Mobilmix 2.5-F

Мобилен бетонов център
Количество произвеждан бетон: 115 м³/ч
Смесител тип: DW
Големина на смесител: 2.5 м³