LIEBHER

Бетонови възли

Контакти

LCM 1.0

Стационарен бетонов център
Количество произвеждан бетон: 69 м³/ч
Смесител тип: R / RIM
Големина на смесител: 1.0 м³

Betomix 2.5

Количество произвеждан бетон: 115 м³/ч
Смесител тип: DW / RIM
Големина на смесител: 2.5 м³

Mobilmix 2.5-F

Мобилен бетонов център
Количество произвеждан бетон: 115 м³/ч
Смесител тип: DW
Големина на смесител: 2.5 м³

Betomix 3.0

Количество произвеждан бетон: 120 м³/ч
Смесител тип: DW / RIM
Големина на смесител: 3.0 м³