LIEBHER

Бетоновози

Контакти

LTB 12 RO/GL

Бетоновоз с транспортна лента
Обхват: 11.5 м
Мощност: 70 м³/ч

HTM 904

Полезен обем: 9 м³
Геометричен обем: 15.96 м³

HTM 1004

Полезен обем: 10 м³
Геометричен обем: 17.64 м³

HTM 1204

Полезен обем: 12 м³
Геометричен обем: 20.70 м³