LIEBHER

R 9100 G6

Собствено тегло с обратна кофа: 113.00 т
Собствено тегло с права кофа: 116.00 т
Мощност на двигателя при 1800 обр./мин 565 kW
Капацитет на обратна кофа при 1.8 т/м³ 7.00 – 7.50 м³
Капацитет на права кофа при 1.8 т/м³ 7.30 м³