LIEBHER

R 9250 G6

Собствено тегло с обратна кофа: 250.00 т
Собствено тегло с права кофа: 253.00 т
Мощност на двигателя при 1800 обр./мин 960 kW
Капацитет на обратна кофа при 1.8 т/м³ 15.70 м³
Капацитет на права кофа при 1.8 т/м³ 15.0 м³