LIEBHER

LCM 1.0

Стационарен бетонов център
Количество произвеждан бетон: 69 м³/ч
Смесител тип: R / RIM
Големина на смесител: 1.0 м³